Lahden kaupungin avustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen

30.8.2020

Lahden kaupunki on myöntänyt seurallemme avustuksen vähävaraisten perheiden 7 – 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoiminnan tukemiseen. Perustoiminnalla tarkoitetaan lasten ja nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa.

Avustuksen avulla tavoitellaan seuraan uusia harrastajia, joille seuran maksut ovat toistaiseksi olleet kynnys lähteä harrastamaan. Tavoitteena on edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien yhdenvertaista ja tasa-arvoista saavutettavuutta.

Toinen tavoite on tukea jo seurassa mukana olevia perheitä, joilla taloudelliset syyt mahdollisesti estävät lapsen harrastuksen jatkumisen.

Tavoitteena on että myönnettävä tuki olisi n. puolet kausimaksusta. Tuen edellytyksenä on että koko jäljelle jäävä kausimaksu maksetaan seuran tilille vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä siitä syystä, että kaupungin tuki on myönnetty vuodelle 2020.

Hakemuslomakkeita voi tiedustella valmentajilta.

Kimmo Volleyn juniorijaosto päättää tuen jakamisesta 11.9. mennessä saapuneiden hakemusten perusteella.